Scheurherstel / steenreparatie

Scheurherstel
Scheuren in het metselwerk zien er niet mooi uit en kunnen leiden tot ernstige problemen in de bouwconstructie en lekkage. Wij zijn gecertificeerd voor scheurherstel en spouwmuurverankering.

Scheurherstel
Scheurherstel vindt plaats door middel van het uitslijpen van het voegwerk ter plaatse van de scheur(en), het plaatsen van roestvrijstalen wapening (spiraalankers) met behulp van ankermortel en het weer aanhelen van het voegwerk.

De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk, vergelijkbaar met betonstaal in betonconstructies. De spiraalankers zorgen ervoor dat er tussen de gescheurde delen van de gevel weer een solide verbinding tot stand wordt gebracht. De spiraalankers worden met behulp van ankermortel vastgezet in de gevel, wat voor een optimale hechting met het metselwerk zorgt. Omdat er in de meeste gevallen geen stenen verwijderd en vervangen hoeven te worden, kan de reparatie relatief eenvoudig en betaalbaar uitgevoerd worden.

Spouwmuurverankering
Om de buitenmuur te stabiliseren gebruiken we in voorkomende gevallen spouwmuurankers. In tegenstelling tot de spiraalankers die voor scheurherstel worden gebruikt, brengen we deze ankers niet horizontaal in de voeg aan, maar bevestigen we het spouwmuuranker door de buitengevel heen in de binnenmuur. De buitengevel wordt hierdoor met de binnenmuur verbonden ten behoeve van stabilisatie. Het boorgat dichten we vervolgens af met steenpasta op kleur, zodat de verankering vrijwel niet zichtbaar is.

Constructieherstel
Bij grotere scheuren in de gevel, waar de constructie ernstig verzwakt en mogelijk onstabiel is, onderzoeken we eerst wat de oorzaak is van de scheurvorming en stabiliseren deze. Voor het verankeren en van de scheuren gebruiken we de langere variant van de spiraalankers. Deze spiraalankers zijn meestal zo’n 3 meter lang en worden in het uitgeslepen voegwerk ter plaatse van de scheuren ingebracht. De spiraalankers zetten we vast met tweecomponenten ankermortel, zodat er een uitstekende hechting ontstaat. Vervolgens herstellen we het voor de reparatie uitgeslepen voegwerk, zodat de gevel er weer netjes uitziet.

Steenherstel
Beschadigde of gescheurde stenen hoeven niet altijd vervangen te worden. Deze kunnen we voor u repareren met steenpasta, die wij op kleur maken. Hierdoor valt de steenreparatie niet of nauwelijks meer op.